Anasayfa / APEC Akademi

APEC Akademi

APEC Akademi

İnşaat sektörü, Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir. Büyümenin motoru konumunda ki  bu sektör ülke geleceği için stratejik özelliğini her geçen gün arttırmaktadır. Bu bilinçle inşaat sektöründe çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların bilinçlendirilmesi uluslararası arenada büyük sınavlar veren uluslararası Türk müteahhitlerinin elini güçlendirecek, maliyetleri uygun seviyeye indirecek  ve ürün kalitesini arttıracaktır.

Yanlış ve hatalı uygulamaların önüne geçilmesi şantiyelerin sınırlı kaynaklarının etkin kullanımı ve çevre sağlığı bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda çıkılan uluslararası arenalar düşünüldüğünde çalışanların mutlaka bilimsel bilgilere dayalı üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla sektöre destek sağlayan akademilerin etkinleştirilmesi zorunludur.

APEC sektöründe öncü kimliğinin bilinci ile çalışanlarının çelik yapıların tasarımı, mühendisliği ve montajı konusunda daha fazla kalifiye olmaları ve daha fazla uygulama tecrübesi kazandırılması amacı ile üretim tesislerinde hayata geçirdiği APEC Akademi, uygulama alanları ve eğitim imkânları ve insan odaklı bir yönetim sistemi ile kalitesinin arttırılacağı bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir.